Anhyzer.se Logo

Pandemin

Vi har kämpat nu sedan 2019 och hoppas att vi ska få återgå till en “normal” discgolfsäsong nu till våren.
Pandemin har lett till flera svårigheter för oss som butik och entusiaster.
Vi har känt att vi inte kunnat anordna tävlingar på ett säkert och bra sätt.
Våra leverantörer har pga pandemin inte kunnat leverera produkter därav har vi haft extremt små lager.
Vi har stött på utmaningar som 2018 inte var tänkbara helt enkelt.
Vi hoppas nu 2022 att vi kan återgå till att hålla ett större lager av produkter från alla våra leverantörer.
Vi vill anordna minst 5 tävlingar med fina prispooler, grill, discförsäljning och den sedvanligt trevliga stämningen.
Vi vill öka vår synlighet och gör gärna besök på er lokala bana med discförsäljning och lite småtävlingar.